wäsen;

”Markus Jenemarks ”Wäsen” återberättar det gåtfulla med fotografin. Det verkligt svåra för oss som betraktar bilder blir att urskilja vad som är bestående, vilka avtryck som har kraften att leva vidare. Exponeringsögonblicket är inte bara en registrering av ljus, rörelse, form…där finns också fotografen som subjekt…hans eller hennes livserfarenhet. 

Det är tankar som rör sig i mitt huvud, när jag betraktar ”Wäsen”. Där finns fågeln som lyfter i ett euforiskt ljus, ett skyddande paraply och en spirande vår osedd av vandraren. Det är den första våren, eller den sista. Det är nuets gåtfullhet. Markus Jenemark visar än en gång att han är en framstående bildskapare i en hetsig tid då bilder ofta bara betraktas en enda gång.”

 

Ulf Fågelhammar
 

MARKUS JENEMARK -
MARKUS JENEMARK -
MARKUS JENEMARK -
MARKUS JENEMARK -
MARKUS JENEMARK -
MARKUS JENEMARK -
MARKUS JENEMARK -
MARKUS JENEMARK -
Facebook Instagram share
online portfolio